Göç ve Katılım Hukuku Kliniği


Göç ve Katılım Hukuku Kliniği nedir?

MaP'ın amacı, EAH öğrencilerini ve diğer ilgili kişileri, özellikle eğitim ve işgücü piyasasına entegrasyon konularında, örneğin dil kurslarına, eğitim yerlerine, işe veya yüksek öğrenime erişim gibi sosyo-hukuki katılım konularında yasal gözetim altında gönüllü olarak göçmenlere danışmanlık yapmaları için kalifiye hale getirmektir.

Hukuk Kliniği programı, eğitim ve müteakip gönüllü çalışmadan oluşmaktadır.

 

 

MaP kurucuları, düşük eşikli gönüllü danışmanlık ve destek yoluyla göçmenlerin Almanya'ya gelmelerini ve sosyal hayata katılmalarını kolaylaştırma hedefinde birleşiyor. Öte yandan proje, özellikle sosyal hizmet öğrencilerine, genellikle ötekileştirilen insanların çıkarlarını savunma ve aynı zamanda "tandem" danışmanlığında ilk pratik mesleki deneyimlerini kazanma fırsatı sunuyor. Buna karşılık, Ernst Abbe Üniversitesi de, özellikle toplumsal ayrışmaların, dışlama ve sağ popülizm eğilimlerinin arttığı bir dönemde, Alman göç toplumunda eşit derecede topluluk ve çeşitliliğe dayalı bir birlikte yaşam için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir.

Bu yaz döneminin başından itibaren Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, "proje atölyesi" adı verilen bir çalışmayla, örneğin daha sonraki program içeriğini ve danışmanlık kılavuzlarını tasarlayarak veya ağlar kurarak MaP'ın tasarımına en başından itibaren dahil olacaklar. Gelecekteki gönüllü danışmanlar için ilk eğitim aşaması Ekim 2021'de başlayacaktır. Lisans Sosyal Hizmet müfredatına entegre edilen etkinlik, diğer bölümlerden EAH öğrencilerine ve Jena ve bölgeden diğer tüm ilgililere de ücretsiz olarak açıktır. Göçmenlere yönelik ilk gönüllü danışmanlık hizmetinin 2022 baharında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Hukuk Kliniğindeki gönüllülerin görevleri

Eğitimin başarıyla tamamlanmasının ardından gönüllü ekibinin bir parçası olmak mümkündür. Danışmanlık seansları çiftler halinde "tandem" olarak gerçekleştirilir. Bunlar doğrudan danışmanlık veya yönlendirme danışmanlığı olabilir. Odak noktası, insanların eğitime ve işgücü piyasasına entegre olmalarına yardımcı olmaktır. Göçmenlerin resmi makamlara ziyaretler veya diğer randevularla desteklenmesi de düşünülebilir. Göçmenlerin mümkün olan en iyi şekilde entegrasyonunu sağlamak için diğer kurumlarla değişim ve işbirliği, çalışmanın önemli bir parçasıdır.


Proje yönetimi ve iletişim

Prof. Dr. Frederik v. Harbou
Ernst-Abbe-Hochschule Jena
Fachbereich Sozialwesen
Carl-Zeiss-Promenade 2
07745 Jena
E-Mail: MaP@eah-jena.de


 

MaP tarafından desteklenmektedir: